Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Παράρτημα Βιβλιοθήκης της Σπάρτης
Παράρτημα Βιβλιοθήκης της Σπάρτης
Παράρτημα Βιβλιοθήκης της Σπάρτης
Παράρτημα Βιβλιοθήκης της Σπάρτης
Παράρτημα Βιβλιοθήκης της Σπάρτης
 
 
TΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι)
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΩΣ ΜΟΧΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
ΤΗΝ
 
Τετάρτη 12 Απριλίου 2006

 

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left