Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Παράρτημα Βιβλιοθήκης της Σπάρτης
Παράρτημα Βιβλιοθήκης της Σπάρτης
Παράρτημα Βιβλιοθήκης της Σπάρτης
Παράρτημα Βιβλιοθήκης της Σπάρτης
Παράρτημα Βιβλιοθήκης της Σπάρτης

 

 

 

ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
 
"Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης στο χώρο της Υγείας"
ΤΗΝ
Τετάρτη, 4η Απριλίου 2012
από 17:00 έως 20:00
 
 
 
                                              Σημείωση: Μετά το πέρας της Ημερίδας θα δοθούν αποδεικτικά παρακολούθηση

 

 

 

 

Πρόγραμμα Ημερίδας:

17:00-17:15
Προσέλευση – Εγγραφές
17:15-17:35
Έναρξη – Χαιρετισμοί Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Καθ. Ανδρέα Γ. Κανάκη
& Προέδρου Ιατρικής Εταιρείας, κ. Αναστασίου Πουλόπουλου
17:35-18:00
Πηγές ΒιοΙατρικής Πληροφόρησης στο Διαδίκτυο: μέθοδοι αναζήτησης έγκυρης ιατρικής πληροφορίας
Ευαγγελία Λάππα, PhD, MScEcon
Προϊσταμένη Ιατρικής Βιβλιοθήκης Νοσοκομείου Κ.Α.Τ. 
Επιστημονικός Συνεργάτης στο
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Τ.Ε.Ι. Αθήνας
18:00-18:25
Evidence-Based Ιατρικές Βάσεις Δεδομένων ως Εργαλεία Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων στη Νοσοκομειακή Περίθαλψη: η περίπτωση της UpToDate
Μάνος Κόλλιας
Γενικός Διευθυντής InterOPTICS

18:25-19:00
Διάλειμμα
19:00-19:25
Σύγχρονες Τάσεις της Ηλεκτρονικής Υγείας
Θεόδωρος Κοτσιλιέρης, PhD
Καθηγητής Εφαρμογών στο
Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
images/store.gif
19:25-20:00
Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας: Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά Περιοδικά ΒιοΙατρικής, Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Διαδανεισμού
Ιωάννης Αλεβίζος & Δημήτριος Παπαδόπουλος
Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

20:00
Κλείσιμο εργασιών από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, κ. Μιχαήλ Μιχ

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left