Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

Παρουσίαση

Με αυτό το βιβλίο, η Margaret Dunham εισάγει τους επαγγελματίες των βάσεων δεδομένων και τους φοιτητές (κυρίως, μεταπτυχιακού επιπέδου) της Επιστήμης των Υπολογιστών στο φάσμα των εννοιών και αλγορίθμων Data Mining. Μέσα από την οπτική των βάσεων δεδομένων, η Καθηγήτρια Dunham εξετάζει αλγορίθμους, δομές δεδομένων, πολυπλοκότητα και απαιτήσεις χώρου. Το κείμενο δίνει έμφαση στη χρήση των εννοιών data mining σε πραγματικές εφαρμογές που συντηρούν μεγάλες βάσεις δεδομένων.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Καλύπτει προηγμένα θέματα, όπως Εξόρυξη Γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό και Εξόρυξη Χωρικής / Χρονικής Γνώσης - Καλύπτει συνοπτικά Αποθήκες Δεδομένων και επεξεργασία OLAP, Πολυδιάστατα δεδομένα και ζητήματα Προπαρασκευής δεδομένων - Παρέχει μελέτες περίπτωσης - Προσφέρει καθαρά γραμμένους αλγορίθμους που βοηθούν στην κατανόηση των τεχνικών - Περιλαμβάνει αναφορά σε πρωτότυπα συστήματα και προϊόντα Data Mining (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

"Είναι το καλύτερο βιβλίο σε data mining και οπωσδήποτε θα το υιοθετούσα ως διδακτικό βοήθημα για το μάθημά μου. Καλύπτει διεξοδικά όλα τα ζητήματα και αλγορίθμους data mining που γνωρίζω. Καλύπτει όλα τα θέματα σε βάθος και παρουσιάζει του αλγορίθμους σε μορφή ψευδοκώδικα έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να μετατρέψει τον αλγόριθμο σε κώδικα με οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού της επιλογής του" (Michel H. Huhns, University of South Carolina)

"Η κάλυψη των θεμάτων, όπως κατανεμημένοι, παράλληλοι και αυξητικοί αλγόριθμοι, γίνεται με πράγματι έξοχο τρόπο" (Zoran Obradovic, Temple University)

Περιεχόμενα

Πρόλογος Εισαγωγή Σχετικές έννοιες Τεχνικές εξόρυξης γνώσης Βασικά θέματα Κατηγοριοποίηση Συσταδοποίηση Κανόνες συσχετίσεων Προηγμένα θέματα Εξόρυξη γνώσης από τον παγκόσμιο ιστό Εξόρυξη χωρικής γνώσης Εξόρυξη χρονικής γνώσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Προϊόντα εξόρυξης γνώσης από δεδομένα Βιβλιογραφία Γλωσσάρι - Ευρετήριο όρων Περί της συγγραφέως και των επιμελητών της μετάφρασης

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left