Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

Γνωρίστε την αναθεωρημένη 2η αμερικανική έκδοση! Το παρόν βιβλίο είναι η δεύτερη έκδοση ενός συγγράμματος για την εκμάθηση της R σε συνδυασμό με μια σειρά εισαγωγικών μαθημάτων στη στατιστική. Με μικρά και απλά βήματα ο φοιτητής μαθαίνει με αυτό το αναλυτικό και ολοκληρωμένο εγχειρίδιο το λογισμικό προγραμματισμού R. Βασικά χαρακτηριστικά του βιβλίου: Μεγαλύτερη έμφαση σε ιδιωματισμούς της R –θεμέλιο για ακόμα βαθύτερη κατανόηση της λειτουργικότητας που παρέχει η βάση της R Παρουσίαση της χρήσης του RStudio που βοηθά τους νέους χρήστες της R να αποφύγουν όσο το δυνατόν περισσότερες παγίδες Πληθώρα παραδειγμάτων κώδικα R για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου χρήσης της στην επίλυση προβλημάτων στατιστικής Επιπλέον υλικό με προσεγγίσεις που βασίζονται στη χρήση υπολογιστή, το οποίο χρησιμεύει ως έναυσμα για την αιτιολόγηση της παραδοσιακής προσέγγισης Επικαιροποιημένα παραδείγματα και στατιστικά δεδομένα που κάνουν τις πληροφορίες πιο σύγχρονες και πιο εξειδικευμένες θεματολογικά.

Ο Δρ John Verzani είναι καθηγητής και πρόεδρος στο Τμήμα Μαθηματικών στο κολλέγιο Staten Island του City University της Νέας Υόρκης, στις ΗΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του αφορούν τις στοχαστικές διαδικασίες(superprocesses). Ειδικεύεται στις στοχαστικές διαδικασίες και στο εργαλείο προγραμματισμού R.

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left