Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

Από τις αρχές του εικοστού αιώνα παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη χρήση της Στατιστικής σ' όλες τις επιστήμες. Είναι λοιπόν ουσιαστικό για τους φοιτητές των περισσοτέρων τμημάτων να αποκτήσουν κάποιες γνώσεις στις βασικές αρχές και στις τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης.

Κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι να δώσει με μαθηματική αυστηρότητα λύσεις σε στατιστικά προβλήματα, χωρίς όμως ο αναγνώστης να επιβαρυνθεί με εξειδικευμένες θεωρητικές αποδείξεις. Απευθύνεται σε μαθηματικούς και μη μαθηματικούς. Υπάρχουν παράγραφοι και εφαρμογές (που σημειώνονται με *) που η κατανόησή τους απαιτεί μαθηματική σκέψη και άλλες που απευθύνονται κυρίως σε χρήστες στατιστικής. Τα περισσότερα παραδείγματα είναι αντιπροσωπευτικά πραγματικών προβλημάτων που συναντώνται σε πειραματικές επιστήμες. Το βιβλίο αυτό αποτελείται από εννέα κεφάλαια που το καθένα περιλαμβάνει θεωρία, εφαρμογές και προτεινόμενες ασκήσεις και συνοδεύεται από τυπολόγιο. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει μια συλλογή με τίτλο "Γενικές Ασκήσεις" για εξοικείωση του αναγνώστη με απλά θέματα ανάλυσης δεδομένων και μια συλλογή στατιστικών πινάκων που θεωρούνται απαραίτητοι για τη λύση των ασκήσεων. Πιστεύουμε ότι καλύπτει όλα τα θέματα της στατιστικής εκτός από τα πολύ προχωρημένα και εξειδικευμένα.

Η παρούσα δεύτερη έκδοση είναι βελτιωμένη και επαυξημένη και προέκυψε τόσο από την ανάγκη επικαιροποίησης των θεμάτων, όσο και από την ανάγκη διευκρίνησης και βελτίωσης κάποιων σημείων που η πολυετής διδασκαλία του μαθήματος της Στατιστικής ανέδειξε.

Δείτε το στον κατάλογο

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left