Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

Η σειρά Schaum παρέχει τις πληροφορίες που οι διδάσκοντες θέλουν να γνωρίζετε με εύχρηστο και περιεκτικό τρόπο, χωρίς να σας φορτώνει με άχρηστες λεπτομέρειες. Σχηματίζετε μια πλήρη γενική εικόνα. Επιπλέον, έχετε πλήθος πρακτικών ασκήσεων για να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας. Η σειρά Schaum είναι συμβατή με κάθε διδακτικό σύγγραμμα και επιτρέπει τη μελέτη στο ρυθμό που θέλει ο κάθε φοιτητής, τονίζοντας τα σημαντικά σημεία που πρέπει οπωσδήποτε να θυμάται. Είναι τόσο πλήρης ώστε ενδείκνυται στην προετοιμασία για τελικές, πτυχιακές ή επαγγελματικές εξετάσεις.

Περιέχει: Σήματα και Συστήματα, Διαμόρφωση Πλάτους ΑΜ, Διαμόρφωση Γωνίας, Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σημάτων, Πιθανότητες κα Τυχαίες Μεταβλητές, Τυχαία Σήματα και θόρυβος, Απόδοση Συστημάτων Επικοινωνίας, Κωδικοποίηση, Μετασχηματισμός Fourier, Συναρτήσεις Bessel, Συμπληρωματική Συνάρτηση Σφάλματος, κ.α.

Δείτε το στον κατάλογο

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left