Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

Εκμεταλλευθείτε τη δύναμη του MATLAB!

Γραμμένο με προσιτό τρόπο και υιοθετώντας μια βήμα βήμα προσέγγιση, αυτό το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε φοιτητές όσο και σε μηχανικούς. Αποτελεί μια πλήρη εισαγωγή στον προγραμματισμό με το MATLAB και περιλαμβάνει πλήθος θεμάτων, που προσφέρουν ένα ευρύ πλαίσιο για την επίλυση τεχνικών και επιστημονικών προβλημάτων.

ΝΕΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 3ης ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χρησιμοποιείται η έκδοση R2012b του MATLAB.

Περιγράφονται λεπτομερέστερα η επεξεργασία εικόνας, οι συναρτήσεις σχεδίασης, οι διασυνδέσεις γραφικών με τον χρήση (GUI) και άλλες χρήσιμες συναρτήσεις για μηχανικούς.

Τροποποιημένες, νέες και πιο δύσκολες ασκήσεις, παραδείγματα και προβλήματα εξάσκησης.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράλληλη περιγραφή των προγραμματιστικών τεχνικών και των πανίσχυρων ενσωματωμένων συναρτήσεων του MATLAB για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

Ενότητες με τις συνήθεις παγίδες και οδηγίες σωστού προγραμματισμού.

Η STORMY ATTAWAY είναι μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και τη διδασκαλία των μαθηματικών πληροφορικής για μηχανικούς τα τελευταία είκοσι χρόνια και επικεφαλής της επιτροπής αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών και προγραμμάτων επιμόρφωσης στο Κολέγιο Μηχανικών.

Δείτε το στον κατάλογο

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left