Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την Python Από την εποχή της εισαγωγής της, η Python έχει γίνει μια από τις ευρύτερα χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού στον κλάδο της πληροφορικής. Επίσης, θεωρείται το ιδανικό εργαλείο για την κατανόηση της ανάπτυξης προγραμμάτων υπολογιστών.

Σε αυτό το βιβλίο:

Καλύπτονται πλήρως όλα τα κύρια χαρακτηριστικά της γλώσσας. Χρησιμοποιούνται πολλά παραδείγματα για να μπορέσει ο αναγνώστης να μάθει τις βασικές τεχνικές προγραμματισμού και να δοκιμάσει τα χαρακτηριστικά της γλώσσας. Διδάσκονται σωστές τεχνικές προγραμματισμού, που συμβαδίζουν με την σύγχρονη τεχνολογία προγραμματισμού. Συζητούνται εκτενώς οι τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, ο δομημένος προγραμματισμός και ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Περιέχονται πολλά προβλήματα πρακτικής εξάσκησης και πολλές ασκήσεις και εργασίες προγραμματισμού.

Ιδανικό για σπουδαστές και για όσους θέλουν να μάθουν την Python.

Δείτε το στον κατάλογο

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left