Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Παρουσίαση

Η τέταρτη έκδοση αυτού του αναγνωρισμένου βιβλίου για τον τραυλισμό παρέχει αναλυτική επισκόπηση των αιτίων και της εξέλιξης της διαταραχής και λεπτομέρειες των κατάλληλων προσεγγίσεων για ακριβή αξιολόγηση και θεραπεία. Εντός, θα βρείτε πλήθος νέων ερευνών που στηρίζουν την πιο σύγχρονη γνώση αναφορικά με τους εγγενείς παράγοντες καθώς και τους αναπτυξιακούς, περιβαλλοντικούς και μαθησιακούς παράγοντες στον τραυλισμό.
Αυτή η νέα έκδοση παρουσιάζει νεότερα στοιχεία για το πώς προσεγγίζουμε την αξιολόγηση και τη θεραπεία ατόμων με τραυλισμό στηριζόμενοι στη γνώση και την εμπειρία του φημισμένου συγγραφέα Barry Guitar, PhD. Στα κεφάλαια που αναφέρονται στη θεραπεία παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ενηλίκων ο συγγραφέας αξιοποιεί τη μακρόχρονη κλινική εμπειρία του και προτείνει μία σειρά θεραπευτικών μεθόδων που μπορούν να δώσουν στα άτομα με τραυλισμό τις καλύτερες και πιο αποτελεσματικές εμπειρίες.
Σημεία ενδιαφέροντος:
- Ολοκληρωμένες ενημερωμένες έρευνες για τον τραυλισμό με στοιχεία από τη γενετική, την εγκεφαλοαπεικόνιση, τη γλώσσα και τα συναισθήματα.
- Νέα κάλυψη για την τεκμηριωμένη πρακτική και τη συμβουλευτική, για Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, θεραπευτικά βοηθήματα και πληροφορίες για χρήσιμες ιστοσελίδες.
- Διεπιστημονική προσέγγιση που παρέχει στοιχεία από την αναπτυξιακή ψυχολογία, τη γενετική, τη νευρολογία και τη γνωσιακή επιστήμη.
- Επεξήγηση των διαφορετικών επιπέδων σοβαρότητας του τραυλισμού και οι καλύτερες στρατηγικές διαχείρισης κάθε επιπέδου.
- Δομημένο σε δύο μέρη - «Φύση του Τραυλισμού» και «Αξιολόγηση και Θεραπεία του Τραυλισμού» - παρέχει στον αναγνώστη μία γερή βάση για την κατανόηση των συμπεριφορών του τραυλισμού.
Ατομικές περιπτώσεις και βίντεο απεικονίζουν τα διαφορετικά επίπεδα και τους τρόπους αντιμετώπισης του τραυλισμού. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)


Περιεχόμενα

Πρόλογος του Συγγραφέα
Σημείωμα των Μεταφραστών
Ευχαριστίες
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η Φύση του Τραυλισμού
1 Εισαγωγή στον Τραυλισμό
Προσεγγίσεις
Επισκόπηση της Διαταραχής
Ορισμοί
Το Ανθρώπινο Πρόσωπο του Τραυλισμού
Βασικά Δεδομένα για τον Τραυλισμό και η Σημασία τους για τη Φύση του Τραυλισμού
2 Εγγενείς Παράγοντες στον Τραυλισμό
Βιολογικό Υπόβαθρο
Αισθητηριακοί και Αισθητικοκινητικοί Παράγοντες
Γλωσσικοί Παράγοντες
Συναισθηματικοί Παράγοντες
Περιγραφή των Εγγενών Παραγόντων στον Τραυλισμό με Απλά Λόγια
3 Αποτελέσματα Ερευνών για Εγγενείς Παράγοντες στον Τραυλισμό
Κληρονομικοί Παράγοντες
Μελέτες για Συγγενείς Παράγοντες και Πρώιμα Παιδικά Τραύματα
Εγκεφαλική Δομή και Λειτουργία
Μελέτες σε Αισθητηριακούς και Αισθητικοκινητικούς Παράγοντες
Αισθητικοκινητικός Έλεγχος
Γλωσσικοί Παράγοντες
Συναισθηματικοί Παράγοντες
4 Αναπτυξιακοί, Περιβαλλοντικοί και Μαθησιακοί Παράγοντες στον Τραυλισμό
Αναπτυξιακοί Παράγοντες
Περιβαλλοντικοί Παράγοντες
Μαθησιακοί Παράγοντες
5 Ερευνητικά Ευρήματα για τους Αναπτυξιακούς, τους Περιβαλλοντικούς και τους Μαθησιακούς Παράγοντες στον Τραυλισμό
Σωματική Ανάπτυξη και Ανάπτυξη των Κινητικών Δεξιοτήτων
Ανάπτυξη της Ομιλίας και του Λόγου
Γνωστική Ανάπτυξη
Περιβαλλοντικοί Παράγοντες
6 Θεωρίες για τον Τραυλισμό
Θεωρητικές Προσεγγίσεις σε Σχέση με τους Εγγενείς Παράγοντες στον Τραυλισμό
Θεωρητικές Προσεγγίσεις σε Σχέση με τους Αναπτυξιακούς και Περιβαλλοντικούς Παράγοντες
Σύνθεση των Απόψεων για τον Τραυλισμό
7 Η Φυσιολογική Δυσρυθμία και η Εξέλιξη του Τραυλισμού
Επισκόπηση
Φυσιολογική Δυσρυθμία
Μικρότερα Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας: Οριακός Τραυλισμός
Μεγαλύτερα Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας: Αρχικός / Ήπιος Τραυλισμός
Παιδιά Σχολικής Ηλικίας: Μέτριος Τραυλισμός
Έφηβοι και Ενήλικες: Προχωρημένος / Σοβαρός Τραυλισμός
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αξιολόγηση και Θεραπεία του Τραυλισμού
8 Εισαγωγή στην Αξιολόγηση
Οι Ανάγκες του Πελάτη
Το Δικαίωμα του Πελάτη στην Προστασία των Προσωπικών του Δεδομένων
Πολιτισμικοί Παράγοντες
Οι Ειδικές Γνώσεις του Κλινικού
Αξιολόγηση της Συμπεριφοράς του Τραυλισμού
Αξιολόγηση της Φυσικότητας της Ομιλίας
Αξιολόγηση του Ρυθμού της Ομιλίας και της Ανάγνωσης
Αξιολόγηση των Συναισθημάτων και των Στάσεων
Αξιολόγηση Διάρκειας
9 Αξιολόγηση και Διάγνωση
Παιδί Προσχολικής Ηλικίας
Παιδί Σχολικής Ηλικίας
Έφηβοι και Ενήλικες
10 Εισαγωγή στη Θεραπεία
Χαρακτηριστικά του Κλινικού
Οι Απόψεις του Κλινικού
Θεραπευτικοί Στόχοι
Θεραπευτικές Πρακτικές
11 Η Θεραπεία του Τραυλισμού σε Μικρότερα Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας: Οριακός Τραυλισμός
Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση
Άλλοι Κλινικοί
12 Η Θεραπεία του Τραυλισμού σε Μεγαλύτερα Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας: Αρχικός/Ήπιος Τραυλισμός
Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση
Άλλοι Κλινικοί
Η Θεραπεία των Συνοδών Προβλημάτων Ομιλίας και Λόγου
13 Θεραπεία Παιδιών Σχολικής Ηλικίας: Μέτριος Τραυλισμός
Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση
Άλλοι Κλινικοί
14 Θεραπεία του Τραυλισμού σε Εφήβους και Ενήλικες: Προχωρημένος/Σοβαρός Τραυλισμός
Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση
Άλλες Προσεγγίσεις
15 Άλλες Διαταραχές της Ροής της Ομιλίας
Νευρογενής Επίκτητος Τραυλισμός
Ψυχογενής Επίκτητος Τραυλισμός
Σύνδρομο Διακοπτόμενης Ταχυλαλίας (ΣΔΤ)
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο Συγγραφέων
Ευρετήριο

Μετάφραση - Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Ελένη Καλλιόντζη, Δέσποινα Ξηνταροπούλου
Στη μετάφραση συμμετείχαν: Βανέσσα Λουπέλλη, Βάλια Γαλυφιανάκη.

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left