Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

Από Εκδόσεις Δίσιγμα

   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Περιγραφή

Στο παρόν σύγγραμα "Πολιτική Υγείας, από τη διεθνή εμπειρία και την ελληνική πραγματικότητα" γίνεται μια προσπάθεια παράθεσης των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας στο καιρό της οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, ο αναγνώστης θα αναπτύξει, μέσα από την ανάγνωση του βιβλίου μια κριτική αντίληψη της διαδικασίας χάραξης πολιτικής υγείας και θα είναι σε θέση να συμμετάσχει σε αντίστοιχες διαδικασίες στον υγειονομικό τομέα.

Το βιβλίο διαρθρώνεται σε δέκα κεφάλαια μέσα από τα οποία γίνεται αποτύπωση του εννοιολογικού και θεωρητικού πλαισίου της πολιτικής υγείας αλλά και το πώς οργανώνεται, χρηματοδοτείται και δομείται το ελληνικό σύστημα υγείας με αντίστοιχα παραδείγματα από το διεθνές περιβάλλον. Επιπλέον, μελετά παράγοντες διαμόρφωσης και εργαλεία για τη χάραξη πολιτικής υγείας, ενώ αποτυπώνονται οι μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν με μια κριτική ματιά. Εάν τελικά αποτελούν μεταρρυθμίσεις ή διαρθρωτικές αλλαγές.


Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1
Πολιτική Υγείας: έννοιες & προβληματισμοί

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2
Χρηματοδότηση & δαπάνες συστήματος υγείας & κοινωνικής ασφάλισης

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3
Το σύστημα υγείας & η οργάνωσή του

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4
Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5
Νοσοκομειακή περίθαλψη

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6
Ανθρώπινο δυναμικό στην υγεία

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 7
Φαρμακευτική πολιτική

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 8
Κατανοώντας τη χάραξη πολιτικής υγείας στην Ελλάδα, οι παίκτες και οι όροι του παιχνιδιού

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 9
Η σύγχρονη agenda της πολιτικής υγείας στην Ελλάδα: από τη δημοσιονομική προσαρμογή στις διαρθρωτικές αλλαγές

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10
Μελέτες περίπτωσης

 

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left