Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

Το 1993 ξεκίνησε τη λειτουργία της η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και αμέσως ξεκινά η επιστημονική οργάνωση του υλικού της, σύμφωνα με τους διεθνείς βιβλιοθηκονομικούς κανόνες και πρότυπα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται οι Αγγλο-Αμερικάνικοι Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR 2) και οι θεματικές επικεφαλίδες της Library of Congress .και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.

 

Η καθιέρωση των ονομάτων γίνεται από το Library of Congress Name Authorities και από τον Κατάλογο Καθιερωμένων Ονομάτων Φυσικών Προσώπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. 

 

Τέλος, η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με το Dewey Decimal Classification, 21nd ed.

Toogle Left