Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Heal-link για πρόσβαση σε ξενόγλωσσες ηλεκτρονικές βάσεις και περιοδικά

Προσωρινά δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο HEALink λόγω τεχνικού προβλήματος στον κεντρικό διαθέτη ΑΠΘ. Θα σας ενημερώσουμε για την αποκατάσταση της βλάβης.

Toogle Left