Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες προς εντυποανάπηρους χρήστες.

H Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5023656 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΔΡΑΣΗ-3 «Δημιουργία νέου προσβάσιμου υλικού και υπηρεσίας υποστήριξης έντυπο-ανάπηρων χρηστών», συμμετέχει στην ανάπτυξη και στον εμπλουτισμού της πολυμορφικής ψηφιακής βιβλιοθήκης ελεγχόμενης πρόσβασης AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library), http://amelib.seab.gr/

 Στόχος της AMELib είναι η ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους έντυπο-ανάπηρους (print-disabilities) χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αλλά και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Οι αποδέκτες αυτής της υπηρεσίας είναι τα άτομα με ελαττωματική ή εξασθενημένη όραση που δεν μπορεί να διορθωθεί με χρήση διορθωτικών φακών σε έναν τέτοιο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός για διάβασμα, κωφάλαλοι και γενικότερα άτομα που λόγω μιας αναπηρίας δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα τυπωμένο κείμενο με συμβατικό τρόπο ή να αντιληφθούν το περιεχόμενο ενός έργου με τη χρήση των φυσικών αισθήσεών τους.

Η αναπηρία δεν αποτελεί μόνο ένα εκ γενετής ή επίκτητο φυσικό περιορισμό. Είναι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κυρίως, μια κοινωνική συνθήκη ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον του. Για να ακυρωθεί στην πράξη η διάκριση της αναπηρίας, απαιτείται ένα περιβάλλον ικανό να άρει τα όποια εμπόδια. Προς την κατεύθυνση αυτή η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εφαρμογών μπορεί να ενισχύσει τις απαιτούμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Σταδιακά θα παρέχονται σε ακουστική μορφή τα συγγράμματα που δίνονται στους φοιτητές του ΤΕΙ Πελοποννήσου και σε άλλο υποστηρικτικό πληροφοριακό υλικό ώστε να έχουν πρόσβαση άτομα που δεν μπορούν να αναγνώσουν το έντυπο βιβλίο. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ Β2065 24.10.2007) «Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες», σταδιακά θα διατίθενται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης προσβάσιμα τεκμήρια σε pdf, word, daisy, και epub3. Για τον λόγο αυτό, η Βιβλιοθήκη διαθέτει σταθμό εργασίας για άτομα με εντυπο-αναπηρία, ο οποίος διαθέτει το απαραίτητο λογισμικό (NVDA, AMIS, CALIBRE) ώστε να δίνεται εναλλακτική και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στην πληροφορία.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να εγγραφούν στην υπηρεσία (https://amelib.seab.gr/node/74)  και  με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσουν το δικαίωμα πρόσβασης στη συλλογή. Ακόμη, θα τους δίνεται η  δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τα βιβλία που θέλουν να μετατραπούν.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Βιβλιοθήκη τις ώρες λειτουργίας της και συγκεκριμένα στο γραφείο υποστήριξης έντυπο-ανάπηρων χρηστών, ώστε να ενημερωθούν για την υπηρεσία που δημιουργείται για εκείνους.        

Άννα Ολένογλου τηλ. 27210-45195 - email: olenoglouanna(AT)gmail.com.

 

Toogle Left