Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

Ιωάννης  Αλεβίζος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Βιβλιοθηκονόμος
Τμήμα :Κεντρική Βιβλιοθήκη
Τηλ : 27210-45196
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ιστοσελίδα :

Αναστασία Πιπέρη

Βιβλιοθηκονόμος
Τμήμα :Κεντρική Βιβλιοθήκη
Τηλ : 27210-45319
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα :

Παναγιώτης Ρουμανέας

Γραμματειακή Υποστήριξη
Τμήμα : Δανεισμού, Κεντρική Βιβλιοθήκη
Τηλ : 27210-45291, Fax : 27210-45191
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα :

Κώστας Τσερπές

Τεχνική Υποστήριξη 
Τμήμα : Εκτυπωτική Μονάδα, Κεντρική Βιβλιοθήκη
Τηλ : 27210-45191,  Fax : 27210-45191
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα :

Παναγιώτης  Μίντζας 

Τεχνική Υποστήριξη 
Τμήμα :  Εκτυπωτική Μονάδα , Κεντρική Βιβλιοθήκη
Τηλ : 27210-45191,  Fax : 27210-45191
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα :

Δημήτριος Παπαδόπουλος

Υποστήριξη ψηφιακών λειτουργιών βιβλιοθήκης
Τμήμα : Αίθουσα εκπαίδευσης χρηστών , Κεντρική Βιβλιοθήκη
Τηλ : 27210-45238
e-mail : ppdpls(at)gmail(dot)com
Ιστοσελίδα :

 

Toogle Left