Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ-Πελοποννήσου αποτελείται από:

 

• Γενικό πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, όπως Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Βιβλιογραφίες, Ευρετήρια κ.λπ.

• Επιστημονικά και λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά, πτυχιακές εργασίες και άλλο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό.

• Αντίτυπα βιβλίων και διδακτικών σημειώσεων που διανέμονται στους σπουδαστές.

• Εποπτικό υλικό διδασκαλίας, όπως βιντεοταινίες, slides, albums, πολυμέσα, προβολείς διαφανειών κ.λπ.

• Επετηρίδες και οδηγούς σπουδών Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Το πληροφοριακό υλικό (Reference books) αποτελεί ένα είδος υλικού ξεχωριστής σημασίας για κάθε βιβλιοθήκη και διακρίνεται από τα υπόλοιπα βιβλία με μια σφραγίδα που φέρει στη σελίδα τίτλου με τις λέξεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ – REFERENCE.

 

Το υλικό αυτό αποτελείται από τις εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά, τα ευρετήρια, τα εγχειρίδια, τις πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών, την Εφημερίδα της Κυβέρνησης, την Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. και δεν δανείζεται.

 

Οι πτυχιακές εργασίες παραδίδονται από τα Τμήματα των Σχολών στη Βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων της Βιβλιοθήκης και τοποθετούνται σε χωριστά ράφια.

 

Η διαχείριση και ανάπτυξη της συλλογής βασίζεται στην εκτίμηση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Η κατανομή του προϋπολογισμού, για το υλικό που πρόκειται να αγορασθεί, γίνεται κυρίως με βάση τις προτάσεις των Τμημάτων του Ιδρύματος. Αποτελεί δε πάγια πολιτική της Βιβλιοθήκης η υποστήριξη της πνευματικής ελευθερίας και η συμμόρφωση προς τους κανόνες περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Toogle Left