Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για τους χρήστες κατά τις εργάσιμες μέρες από τις 8.30 π.μ. μέχρι τις 19.30 μ.μ.  καθ’ όλη  τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους  και  από τις 8.30 π.μ. μέχρι τις 15.00 μ.μ. κατά τη διάρκεια των διακοπών.

 

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης διαμορφώνεται ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες των χρηστών, όπως αυτές αναγνωρίζονται κάθε φορά.

 

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να μεταβάλει το ωράριό της, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως έλλειψη προσωπικού, υπηρεσιακές λειτουργίες, κ.λπ. Τυχόν αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας,  ανακοινώνονται στο web site της Βιβλιοθήκης και στους πίνακες ανακοινώσεων.

Toogle Left