Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

1. Μπορούν όλοι να κάνουν χρήση της Βιβλιοθήκης;| 2. Ποιες ώρες λειτουργεί η Βιβλιοθήκη;| 3. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέχω κατά την είσοδο μου στο χώρο της Βιβλιοθήκης;| 4. Πως μπορώ να γίνω μέλος της Βιβλιοθήκης;| 5. Πώς μπορώ να αναζητήσω έντυπο υλικό στη Βιβλιοθήκη;| 6. Πώς μπορώ να δανειστώ ένα βιβλίο;| 7. Τι μπορώ να κάνω όταν χρειάζομαι περισσότερο το βιβλίο που έχω ήδη δανειστεί;| 8. Μπορώ να δανειστώ τεύχη περιοδικών και πληροφοριακά βιβλία;| 9 .Τι θα συμβεί αν φθαρεί ή χαθεί υλικό το οποίο έχω δανειστεί;| 10. Το βιβλίο που με ενδιαφέρει φαίνεται στον κατάλογο ότι υπάρχει στη Βιβλιοθήκη, αλλά δεν το βρίσκω στα ράφια. Τι μπορώ να κάνω;| 11. Μπορώ να εκτυπώσω την εργασία μου;| 12. Σε ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορώ να έχω πρόσβαση από την Βιβλιοθήκη;| 13. Πως μπορώ να παραγγείλω ένα επιστημονικό άρθρο που με ενδιαφέρει από τη Βιβλιοθήκη;| 14. Πως μπορώ να δανειστώ βιβλία που με ενδιαφέρουν από άλλες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες;| 15. Μπορώ να προτείνω την αγορά νέων βιβλίων;| 16. Πως μπορώ να πάρω μέρος σε προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών της Βιβλιοθήκης μας;

 

1. Μπορούν όλοι να κάνουν χρήση της Βιβλιοθήκης;

Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της μπορούν να κάνουν

α) τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ–Πελ

β) οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του

γ) οι φοιτητές του Ιδρύματος οι οποίοι έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους,

δ) το Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

ε) οι φοιτητές που προέρχονται από ανταλλαγή,

στ) ειδικοί ερευνητές εκτός του Ιδρύματος και

ζ) εξωτερικό αναγνωστικό κοινό.

 

2. Ποιες ώρες λειτουργεί η Βιβλιοθήκη;

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για τους χρήστες κατά τις εργάσιμες μέρες από τις 08:30 π.μ. μέχρι τις 19:30 μ.μ. καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και από τις 08:30 π.μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ. κατά τη διάρκεια των διακοπών.

 

3. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέχω κατά την είσοδο μου στο χώρο της Βιβλιοθήκης;

Θυμηθείτε ότι στο χώρο της Βιβλιοθήκης δεν επιτρέπονται τρόφιμα, ποτά, τσιγάρα και η χρήση κινητών τηλεφώνων. Επίσης, εάν έχετε τσάντες πρέπει να τις αφήσετε στις ειδικές θυρίδες που υπάρχουν στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

 

4. Πως μπορώ να γίνω μέλος της Βιβλιοθήκης;

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση όλων των επιτόπιων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης αποτελεί η εγγραφή και η απόκτηση της Κάρτας Μέλους (Χρήστη). Καθένας που είναι μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΤΕΙ Πελοποννήσου μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους της Βιβλιοθήκης μας. Η απόκτηση της Κάρτας Μέλους είναι δωρεάν για κάθε μέλος του Ιδρύματος. Η διαδικασία έκδοσης της είναι απλή και γίνετε μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

 

5. Πώς μπορώ να αναζητήσω έντυπο υλικό στη Βιβλιοθήκη;

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος το υλικό που τους ενδιαφέρει ή να απευθυνθούν στο προσωπικό για βοήθεια. Η αναζήτηση των βιβλίων γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω των οποίων οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC). Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με τίτλο, συγγραφέα ή θέμα. Οι χρήστες σημειώνουν το ταξιθετικό σύμβολο του βιβλίου που τους ενδιαφέρει και τους παραπέμπει στη θέση του βιβλίου στα ράφια. Τα περιοδικά είναι τοποθετημένα αλφαβητικά σε ειδικά ράφια–εκθετήρια στα οποία εκτίθενται εξωτερικά τα τελευταία τεύχη και στο εσωτερικό υπάρχουν τα παλαιότερα τεύχη χρονολογικά. Για την διευκόλυνση των χρηστών υπάρχει έντυπος αλφαβητικός κατάλογος τίτλων των περιοδικών της Βιβλιοθήκης. Ακόμα, υπάρχει στη διάθεση των χρηστών έντυπος κατάλογος πτυχιακών εργασιών. 

 

6. Πώς μπορώ να δανειστώ ένα βιβλίο;

Δανείζεται όλο το υλικό της συλλογής που υπάρχει σε περισσότερα από ένα αντίτυπα εκτός από τα πληροφοριακά, τα σπάνια βιβλία, τα περιοδικά και τις πτυχιακές εργασίες. Δικαίωμα δανεισμού έχουν οι φοιτητές, τα μέλη ΕΠ, οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες και οι διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής μέλους της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές μπορούν να δανειστούν τρία (3) βιβλία συγχρόνως για διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. Τα μέλη ΕΠ, το υπόλοιπο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, πέντε (5) τεκμήρια συγχρόνως για τριάντα (30) μέρες.

 

7. Τι μπορώ να κάνω όταν χρειάζομαι περισσότερο το βιβλίο που έχω ήδη δανειστεί; 

Αν ανήκετε σε κατηγορία χρηστών που δικαιούνται ανανέωση φέρτε το βιβλίο στο Γραφείο Δανεισμού (κατά τις ώρες δανεισμού) και ζητήσετε να ανανεώσετε το δανεισμό του. Ανανέωση δεν μπορεί να γίνει σε περίπτωση που υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη.

 

8. Μπορώ να δανειστώ τεύχη περιοδικών και πληροφοριακά βιβλία; 

Τα τεύχη των επιστημονικών περιοδικών και τα πληροφοριακά βιβλία π.χ. τα λεξικά καθώς και οι εγκυκλοπαίδειες και τα βασικά εγχειρίδια κάθε επιστήμης δε δανείζονται. Η χρήση τους περιορίζεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

 

9 .Τι θα συμβεί αν φθαρεί ή χαθεί υλικό το οποίο έχω δανειστεί;

Αν χαθεί υλικό της Βιβλιοθήκης που έχετε δανειστεί τότε οφείλετε να το αντικαταστήσετε. Σε περίπτωση φθοράς χρεώνεστε την αποκατάστασή του.

 

10. Το βιβλίο που με ενδιαφέρει φαίνεται στον κατάλογο ότι υπάρχει στη Βιβλιοθήκη, αλλά δεν το βρίσκω στα ράφια. Τι μπορώ να κάνω;

 

Όταν ένα βιβλίο δε φαίνεται δανεισμένο και δε βρίσκεται στα ράφια τότε πιθανόν να χρησιμοποιείται από κάποιον στο αναγνωστήριο, να είναι υπό επεξεργασία από το προσωπικό κλπ. Ζητήστε βοήθεια από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

 

11. Μπορώ να εκτυπώσω την εργασία μου;

Ναι. Υπάρχουν εκτυπωτές συνδεδεμένοι με το υπολογιστικό σύστημα. Ο κάθε σπουδαστής έχει δικαίωμα να εκτυπώσει έως 10 σελίδες ανά ημέρα. Για πληροφορίες ρωτήστε στο πληροφοριακό τμήμα στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

 

12. Σε ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορώ να έχω πρόσβαση από την Βιβλιοθήκη;

Στη Βιβλιοθήκη υπάρχουν εγκαταστημένοι ειδικοί και σύγχρονοι υπολογιστές για τους χρήστες. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Βιβλιοθήκης αφορούν:

α) την πρόσβαση στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης όπου βρίσκεται καταχωρημένο όλο το έντυπο υλικό της.

β) την πρόσβαση στο Internet. Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζητήσεις πληροφοριών που αφορούν τις σπουδές τους (διπλωματικές, μεταπτυχιακές και άλλες ερευνητικές εργασίες ).

γ) Την πρόσβαση σε ελληνικές και διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων σε τομείς Διοίκησης, Υγείας, Γεωπονίας και όλων των άλλων επιστημών

δ) την on-line πρόσβαση σε πάνω από 14.000 ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά (ξενόγλωσσα / πλήρως κειμένου) μέσω του Δικτύου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (www.heal-link.gr).

ε) την πρόσβαση σε άλλες Βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για αναζήτηση υλικού όπως επίσης και δυνατότητα βιβλιογραφικής έρευνας μέσω του Συλλογικού Καταλόγου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ( www.unioncatalog.gr ).

 

13. Πως μπορώ να παραγγείλω ένα επιστημονικό άρθρο που με ενδιαφέρει από τη Βιβλιοθήκη;

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να παραγγείλει και να παραλάβει για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων χρηστών της αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων που δεν υπάρχουν στις συλλογές της. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με ειδικές τράπεζες πληροφοριών και βάσεις δεδομένων (ΕΚΤ, British Library κ.λ.π). Η διαδικασία είναι απλή και γίνετε μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Το κόστος της υπηρεσίας αυτής ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων και το μέσο αποστολής που θα επιλεγεί.

 

14. Πως μπορώ να δανειστώ βιβλία που με ενδιαφέρουν από άλλες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες;

Υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης υλικού μέσω διαδανεισμού από άλλες ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες μέσω συνεργατικού δικτύου. Οι χρήστες που ενδιαφέρονται να δανειστούν τέτοιο υλικό, πρέπει να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο, το οποίο διατίθεται στη Βιβλιοθήκη. Το κόστος της υπηρεσίας αυτής ποικίλει ανάλογα με το μέσο αποστολής που θα επιλεγεί και των αριθμό των βιβλίων.

 

15. Μπορώ να προτείνω την αγορά νέων βιβλίων ;

Πρόταση για αγορά νέων βιβλίων, περιοδικών, οπτικοακουστικού υλικού κ.α. έχουν δικαίωμα να κάνουν όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο με τα πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία.

 

 

16. Πως μπορώ να πάρω μέρος σε προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών της Βιβλιοθήκης μας;

Σχεδιάζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με παρουσίαση σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των δυνατοτήτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. Έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο με τα πλήρη στοιχεία τους.

Toogle Left