Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί «Υπηρεσία Διαδανεισμού», η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους αναγνώστες - χρήστες της να παραγγέλλουν άρθρα από επιστημονικά περιοδικά που δε διαθέτει η ίδια, αλλά υπάρχουν σε άλλες Βιβλιοθήκες. Οι παραγγελίες άρθρων διεκπεραιώνονται μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών που συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.), μέλος του οποίου είναι και η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Πελοποννήσου

 

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας:

Δικαίωμα αιτήματος διαδανεισμού έχουν όλοι οι αναγνώστες οι οποίοι διαθέτουν κάρτα χρήστη της Βιβλιοθήκης μας σε ισχύ.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΘΡΟΥ

Toogle Left