Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Πελοποννήσου οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την εξοικείωση των χρηστών με τον φυσικό της χώρο και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, έντυπων και ηλεκτρονικών, από τους χρήστες.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και εξωτερικούς χρήστες).

 

Διενεργούνται δύο ενότητες σεμιναρίων:

 

1ο Σεμινάριο: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

Η ξενάγηση και το σεμινάριο αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο απευθύνεται κυρίως σε νέους χρήστες που θέλουν να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τον τρόπο χρήσης της Βιβλιοθήκης. Οι ξεναγήσεις γίνονται ομαδικά  και διαρκούν περίπου μισή ώρα.  

 

2ο Σεμινάριο: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως στους χρήστες που βρίσκονται στο στάδιο αναζήτησης βιβλιογραφίας για την ερευνά τους. Γίνεται παρουσίαση των βάσεων δεδομένων στις οποίες παρέχει πρόσβαση η Βιβλιοθήκη και του τρόπου αναζήτησης σε αυτές. Το σεμινάριο γίνεται με την παρουσία εκπαιδευτικού και διαρκεί περίπου μισή ώρα

 

Toogle Left