Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

    Από Εκδόση Χ. Φράγκου

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Περιεχόμενα

Κύρια Κεφάλαια Περιεχομένων:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
 Η Διαχρονική Αξία του Χρήματος
ΚΕΦ1 Απλός Τόκος
ΚΕΦ2   Α. Ανατοκισμός    Β. Ράντες    Γ. Δάνεια
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Στοιχεία Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
ΚΕΦ3  Βασικές Εννοιες  και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
ΚΕΦ4 Εισαγωγή στη Ανάλυση και στον Υπολογισμό των Ταμειακών Ροών
ΚΕΦ5 Οι Εννοιες της Απόδοσης  , του Κινδύνου και το Κόστος Κεφαλαίου
Μεθοδοι  Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
ΚΕΦ6 Επενδύσεις και Κριτήρια Αξιολόγησης αυτών
ΚΕΦ7 Ανάλυση Κινδύνου
ΚΕΦ8 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου
ΚΕΦ9 Εισαγωγή στις Μελέτες Σκοπιμότητας Επενδυτικών Σχεδίων

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left