Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών - Μάνατζμεντ, Στρατηγικές και Νέες Τεχνολογίες

      Από ΕΚΔΟΣΕΙΣ  Π. Χ. Πασχαλίδης

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Παρουσίαση

 Οι υπηρεσίες κυριαρχούν σήμερα στις αναπτυγμένες οικονομίες ενώ όλες οι επιχειρήσεις πια τις αντιμετωπίζουν ως αναπόσπαστο κομμάτι των προϊόντων τους το οποίο συμβάλει αποφασιστικά στη διατήρηση των πελατών τους. Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η παγκοσμιοποίηση της αγοράς έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε ένα ανελέητο ανταγωνισμό και την εφαρμογή νέων στρατηγικών στις συνεχείς αλλαγές των αναγκών, των επιθυμιών και των συμπεριφορών των πελατών τους. Οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων αλλά και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης των προϊόντων τους και ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημαντικότητα των υπηρεσιών στην παγκόσμια οικονομία και τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη στο χώρο των υπηρεσιών, αποφασίσαμε να γράψουμε αυτό το βιβλίο...

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left