Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

 Εκδόσεις Σαββάλας

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Παρουσίαση

Όσο η σύγχρονη κοινωνία αντιμετωπίζει προβλήματα ανάλογης ή και μεγαλύτερης οξύτητας με εκείνα που αντιμετώπιζε η ευρωπαϊκή κοινωνία στις απαρχές της νεωτερικότητας τόσο το έργο των κλασσικών της κοινωνιολογίας διατηρεί αμείωτη την επικαιρότητά του. Το βιβλίο με διεισδυτικότητα, σαφήνεια αλλά και κριτική διάθεση παρουσιάζει και αναλύει το έργο των Κοντ, Μαρξ, Ντιρκέμ, Παρέτο, Βέμπερ και Ζίμελ. Έργο που πηγάζει από την προσπάθειά τους να κατανοήσουν τα ζητήματα που εγείρονται από την ανάπτυξη της "μοντέρνας" κοινωνίας αλλά και από την επιδίωξή τους να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που γέννησε.
Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται: η θεωρητική προβληματική του Κοντ, που προσεγγίζει την κοινωνία ως "θετική θρησκεία" η κριτική προσέγγιση της κοινωνίας από τον Μαρξ, που διαφέρει από τον οικονομισμό των επιγόνων του, των μαρξιστών η κατανόηση της μοντέρνας κοινωνίας ως κοινωνίας της διαφοράς, του καταμερισμού εργασίας και της "οργανικής αλληλεγγύης" από τον Ντιρκέμ η θέαση της κοινωνίας ως ισορροπίας της βίας από τον Παρέτο ο αριστοτεχνικός τρόπος με τον οποίο ο Βέμπερ συνδέει την ιστορικότητα του πολιτισμού με την κοινωνία και τη συγκρότησή της και τέλος η κατανόηση της κοινωνίας ως "ανταλλαγής" και δικτύου κοινωνικών σχέσεων από τον Ζίμελ.
Στηριγμένο σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, το βιβλίο δεν στοχεύει μόνον στην εξοικείωση του αναγνώστη με τη σκέψη των "κλασσικών" μέσω της παρουσίασης των θεωριών τους, αλλά και στην ανάδειξη των σημαντικών συγκλίσεων και διαφορών τους καθώς θεμελιώνουν τη σύγχρονη κοινωνική σκέψη. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΟΝΤ - Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΘΕΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Η επιστήμη ως θετική φιλοσοφία. Η κοινωνιολογία
Η κοινωνιολογία, επιστήμη της εύρυθμης προόδου. Κοινωνική στατική και κοινωνική δυναμική
Κοινωνική στατική
Κοινωνική δυναμική
Η κοινωνία του βιομηχανικού πνεύματος και η δυναμική ολοκλήρωσή της στην κοινωνία της θετικής θρησκείας
Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ
Ο μαρξισμός: Η κοινωνία ως οικονομία
Ο διαλεκτικός και ο ιστορικός υλισμός
Η μαρξιστική θεωρία για την κοινωνία και την ιστορία και οι εκδοχές της
Ο Καρλ Μαρξ
Η μαρξική θεωρία: Η ιστορικότητα της κοινωνίας
Η κοινωνική σχέση, η σχέση ανθρώπου προς άνθρωπο
Η ιστορικότητα της φύσης, της συνείδησης και της γνώσης
Οι αφαιρέσεις "παραγωγή" και "εργασία". Τα ιστορικά περιεχόμενα και τα θεωρητικά τους όρια
Αξία, κεφάλαιο και μισθωτή εργασία. Η καπιταλιστική κοινωνία
ΕΜΙΛ ΝΤΙΡΚΕΜ - Η ΘΕΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΗΘΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Το άτομο και η κοινωνία
Η κοινωνία και τα κοινωνικά γεγονότα
Ιστορία και συγκριτική μέθοδος. Η ιστορική μέθοδος ως μέθοδος θετική
Αίτια και λειτουργία. Κοινωνικός οργανισμός και κοινωνική παθολογία
Συνακόλουθη μεταβολή και στατιστική ανάλυση. Η περίπτωση της αυτοκτονίας
Η μοντέρνα κοινωνία, κοινωνία της διαφοράς, του καταμερισμού της εργασίας και της οργανικής αλληλεγγύης
Θεωρία και ιδεολογία στη σκέψη του Ντιρκέμ
Κοινωνία και συνείδηση. Η κοινωνιολογία της θρησκείας, της συνείδησης και της γνώσης
Το ιερό και το βέβηλο. Η λατρεία της κοινωνίας
Οι κατηγορίες της συνείδησης και της γνώσης ως συλλογικές παραστάσεις
ΒΙΛΦΡΕΝΤΟ ΠΑΡΕΤΟ - Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
Η επιστήμη ως λογικο-πειραματική πράξη
Η λογική και η μη λογική πράξη
Η επιστημονική γνώση και η μη επιστημονική θεωρία
Τα θεμελιώδη αίτια της κοινωνικής συμπεριφοράς
Η κοινωνία ως σύστημα σε ισορροπία. Η κατανομή των καταλοίπων
Η πολιτική και η ιστορία ως κυκλοφορία, ως ανακύκλωση των επίλεκτων
Η θεωρία της ιδεολογίας ιδεολογία της βίας
ΜΑΞ ΒΕΜΠΕΡ - Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Εισαγωγή
Οι κοινωνικές επιστήμες ως ιστορικές επιστήμες, ως επιστήμες του πολιτισμού
Επιστήμη και πραγματικότητα
Το γνωστικό ενδιαφέρον και το πολιτισμικά σημαντικό αντικείμενο της γνώσης
Αξιολογική κρίση, αξιακός προσανατολισμός, αξία-ιδέα και αξιακή ουδετερότητα
Η κοινωνική πράξη. Το νόημα και η έννοια της πράξης
Η κοινωνική σχέση: Η αμοιβαιότητα του νοήματος
Ο ιδεατός τύπος και οι ιστορικές έννοιες Η κοινωνιολογία
Η σχέση εξουσίας-κυριαρχίας: Η πολιτική κοινωνιολογία
Λογική, ορθολογικότητα και εξορθολογισμός. Πράξη και ιστορία
Ιστορία και η γέννηση του "μοντέρνου" καπιταλισμού
ΓΚΕΟΡΓΚ ΖΙΜΕΛ - Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
Το άτομο και η κοινωνία. Η κοινωνία ως δίκτυο κοινωνικών σχέσεων
Οι κοινωνικές μορφές και η κοινωνιολογία
Οι κοινωνικές μορφές
Η κοινωνική διαφοροποίηση και η κοινωνική ιεραρχία
Οι μορφές του κοινωνικού χώρου
Ο πολιτισμός
Το χρήμα και η ανταλλαγή
Η μοντέρνα κοινωνία
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left