Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

  Εκδόσεις GUTENBERG

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Περίληψη

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας προσπαθεί να φωτίσει δύο πράγματα: τη σχέση γλώσσας/γλωσσών και διγλωσσίας και τη σχέση διγλωσσίας και μάθησης. Αναφέρεται στο πώς μαθαίνουν οι δίγλωσσοι μαθητές στο ελληνικό σχολείο και πώς τους διδάσκουν οι μονόγλωσσοι δάσκαλοί τους. Υπάρχει η εξής διάσταση: ο εκπαιδευτικός διδάσκει σε μία γλώσσα, αλλά ο μαθητής μαθαίνει μέσα από το σύνολο των γλωσσών του. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό και πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν όποιους μαθητές δεν γνωρίζουν ακόμα καλά την Ελληνική να συμβαδίσουν με την υπόλοιπη τάξη; Ποιο το μαθησιακό, γλωσσικό, κοινωνικό όφελος της διγλωσσίας, πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να το μεγιστοποιήσει και ποια, εν τέλει, είναι η σχέση της διγλωσσίας με την Ελληνική; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα, στα οποία προσπαθεί να απαντήσει το βιβλίο αυτό, στη βάση ελληνικών και διεθνών ερευνητικών πορισμάτων και εκπαιδευτικών εμπειριών από διαφορετικά περιβάλλοντα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Ευχαριστίες || Εισαγωγή || Γλώσσες και διγλωσσία στον κόσμο || Διγλωσσία, γλωσσική πολιτική και σχολείο || Η γλωσσική κοινότητα || Η γλώσσα στην επικράτειά της || Γλωσσική πολυμορφία και γλωσσική μετατόπιση || Η πολυμορφία της μίας γλώσσας || Διγλωσσία: Μία νέα θεωρία σε εξέλιξη || Διγλωσσία: ζητήματα δανεισμού και μεταφοράς γλωσσικών στοιχείων || Πρώτη / μητρική γλώσσα || Πρώτη (Γ1), δεύτερη (Γ2), ξένη γλώσσα ως χρονική ακολουθία και ως ποιοτική σχέση || Διγλωσσία και εναλλαγή κώδικα || Η σχολική τάξη με γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα || Η ικανότητα στη γλώσσα και η σχολική επίδοση || Διγλωσσία και μάθηση: οι αντίπαλες και οι συμπληρωματικές υποθέσεις || Προτάσεις εκπαιδευτικών παρεμβάσεων || Αντί επιλόγου || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο ελληνικών ονομάτων || Ευρετήριο ξένων ονομάτων || Ευρετήριο εκθέσεων διεθνών και εθνικών οργανισμών || Τεχνικοί όροι

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left