Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

 

  Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Παρουσίαση

Η Τρίτη έκδοση αυτού του επιτυχημένου βιβλίου είναι μια σημαντική εξέλιξη από άποψη περιεχομένου, προσέγγισης και παιδαγωγικής αξίας. Το βιβλίο αυτό, συνδυάζοντας μια ισχυρή ακαδημαϊκή προσέγγιση με μελέτες πραγματικών περιπτώσεων δείχνει περίτεχνα το εύρος των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές έργων, μέσω της λογικής του κύκλου έργων των τεσσάρων φάσεων. [. . .] Το βιβλίο χρησιμοποιείται εκτενώς σε εκπαιδευτικά προγράμματα πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, σε ενδοεταιρικά προγράμματα εκπαίδευσης και από επαγγελματίες που θέλουν να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σε αυτόν το χώρο. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΗΣΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΦΑΣΗ 1Η: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΦΑΣΗ 2Η: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ
6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΦΑΣΗ 3Η: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
9. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
10. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΥ
11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
12. ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΦΑΣΗ 4Η: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
14. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Νέες Προσκτήσεις

Toogle Left